Vi hjälper våra medlemmar att bli mer framgångsrika företagare!

 

Plåt & Ventakademin  vänder sig till såväl nybörjare som de mer erfarna i branschen. Kärnan i utbildningarna är kursen ”Lönsamt företagande”, som ligger till grund för hela kurspedagogiken.

Syftet med våra utbildningar är att göra Plåt & Ventföretagens medlemmar till experter och hjälpa dem att bli affärsmässiga och rätt rustade för framtiden. Vi vill att våra medlemmar ska identifiera sig som skickliga entreprenörer och tro på det de gör.

Att öka medlemmarnas lönsamhet är ett viktigt mål för förbundet, som har en tydlig målsättning med utbildningarna: att öka hela branschens lönsamhet från 3 till 6 procent under kommande tre år.

En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har gjort att miljöfrågorna blivit allt viktigare. Något som innebär att allt fler företag inom byggbranschen valt att miljöcertifiera sitt företag. En certifiering fungerar som en garanti för att företagets utförande håller vad den lovar. Att införa ett miljöledningssystem innebär mycket arbete, vilket av vissa företag kan upplevas som ett hinder. Därför erbjuder vi också här på Plåt och Ventakademin ditt företag möjlighet att ta fram och införa ett miljö- och arbetsledningssystem enligt ISO 14001 och 45001.

Patrik Calén

 

Patrik Calén