Kompetenskurser: Projektledning, ekonomi och kalkyl

En av de vanligaste orsakerna till att ett företag är extremt lönsamt eller har ekonomiska problem är kompetensen hos de som arbetar på företaget. Här under kompetens har vi skräddarsytt kurser för företagets nyckelpersoner. Under respektive område går vi igenom och tillhandahåller konkreta verktyg för att de ska lyckas så bra som möjligt med sitt jobb. Vi går igenom de olika arbetsområdena och skapar en förståelse för hur företaget och dess anställda tillsammans skapar en helhet som arbetar åt samma håll. Vi skapar också en större förståelse mellan de olika arbetsområdena vilket leder till bättre samarbete och effektivare processer.

I kursen lönsamt företagande skapas handlingsplanen. I dessa tre kurser, specialdesignade för projektledning, ekonomi och kalkyl, tillhandahåller vi de verktyg som behövs för att ro handlingsplanen i hamn: