Kursprogram: Projektledning och ledarskap

För effektivare projektledning och ledarskap

Varje vecka startar och avslutar ni som företag olika arbetsprojekt, stora som små. Projekt som med ledning av en projektledare ska drivas på effektivast möjliga sätt. Projektledarens roll är således att planera, genomföra och följ upp projektet. För detta krävs kunskaper inom ekonomi, juridik och projektledning.

→ Entreprenadsrättsligt körschema

→ Tidsplanering

→ Sammanfattande PM på hela kursen

Kursens mål och innehåll

Målsättning

I denna kurs kommer projektledaren erbjudas möjligheten att utveckla sina kunskaper inom allt från kalkyl till färdigt arbete. Det betyder att vi kommer att behandla fällor och fel inom entreprenadjuridiken, hur jag startar, planerar och följer upp ett projekt samt inte minst hur jag som projektledare ska kunna läsa och tolka ekonomisk information.

En lönsam verksamhet i ett entreprenadföretag innebär att projekten måste drivas på ett effektivt sätt, där projektledarens kompetens och förmåga är avgörande för resultatet. Något som denna kurs kommer att behandla. 

 

Kursinnehåll

  • Företagsstrategi och affärsidé
  • Vem gör och ansvarar för vad?
  • Hur planerar du din tid?
  • Upphandling och kalkylprocessen
  • Projektledning
  • Ledarskap
  • Entreprenadrätt i praktiken

 

Genomförande

Kursen omfattar föreläsningar liksom samtal och diskussioner. Allt genomförs med öppenhet, högt i tak och med målsättningen att varje deltagande projektledare ska förbättra sin ledarskapsförmåga samt lönsamheten i sina projekt.

Projektledning

Föreläsare

Patrik Calén, diplomerad professionell coach, NLP Trainer, förändringsledare och kalkylator.

Thomas Andersson, anlitad föreläsare i affärsmanaskap, strategi, struktur och förändring med målsättningen att förbättra företagets lönsamhet.

Kursens omfattning

1 heldag

Plats

Stockholm / Digital

Språk

Svenska