Kursprogram: Från redovisningsekonom till styrekonom

Gå från en redovisande ekonom till en styrande ekonom

För utbildning av företagens ekonomer har vi tagit fram en utbildning för att öka kunskaperna i ekonomistyrning, för att ännu bättre kunna bidra till företagets lönsamhet.

→ Nyckeltal

→ Analys av bra och dåligt

→ Djup förståelse för ekonomistyrning

Kursens mål och innehåll

Målsättning

Kursen vänder sig framför allt till företagens ekonomer men, självklart också till företagsledare som vill fördjupa sina kunskaper i ekonomistyrning. Utbildningen omfattar hur vi går hela vägen från affärsidé och organisation, via omkostnads-tal och projektkalkyl till marginal, uppföljning, kassaflöde samt resultat- och balans-räkning.

 

Kursinnehåll

  • Företagsstrategi och affärsidé
  • Vem gör och ansvarar för vad?
  • Hur planerar du din tid?
  • Bra och dåligt rutiner/ekonomistyrning
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kontantflödet
  • Uppföljning och planering
  • Håller redovisningen måttet?
  • Nyckeltal

 

Genomförande

Kursen omfattar föreläsningar liksom samtal och diskussioner. Allt genomförs med öppenhet, högt i tak och med målsättningen att varje deltagande ekonom ska förbättra sin förståelse för hela företagets ekonomi samt ta steget mot att bli en styrande ekonom.

Styrekonom

Föreläsare

Patrik Calén, diplomerad professionell coach, NLP Trainer, förändringsledare och kalkylator.

Thomas Andersson, anlitad föreläsare i affärsmanaskap, strategi, struktur och förändring med målsättningen att förbättra företagets lönsamhet.

Kursens omfattning

2 halvdagar

Plats

Digitalt via Zoom

Språk

Svenska